BLWK Wortel-ouditbesigtigingstoere

07 December 2018

 

Soos die 2018 seisoen vir wintergraanproduksie tot ’n einde loop wissel die gemiddelde koringopbrengste oor die Wes-Kaap van onder ’n ton tot oor die 2.5 ton per hektaar.

Die vraag is tot watter mate is produsente wat bewaringsboerderypraktyke toepas beloon, ten spyte van die droogte. Een faktor is die mate van wortelverspreiding in die bogrond, tesame met meer oop poreuse grondstruktuur. Verder speel die koolstofinhoud (organise materiaal) van die grond, ’n verhoging in die grondvogreservoir asook hoë katioonadsorpsie (Ca, Mg, K) ook ’n rol.

Die doel van die wortel-ouditveldbesoek is om die rol en patroon van graan- en kanolawortels in 2018 na te gaan en ervarings van hierdie seisoen se produksie te deel.

Hieronder is die inligting van die twee geleenthede. As u een van die twee geleenthede, of selfs beide, wil bywoon laat weet gerus vir Johann Strauss.

Suid-Kaap Toer
 
Datum: 12 Desember 2017

Waar: Riversdal

Produsent: CD du Toit

Tyd: 09:00 vir 09:30. Ons kry mekaar by die Wimpy langs die N2 en vertrek 09:30 van daar af na die plaas.

RSVP: teen 8 Desember by johannst@elsenburg.com of 082 907 3109.

Swartland Toer
 
Datum: 14 Desember 2017

Waar: Riebeek-Kasteel

Produsent: Sakkie Rust

Tyd: 09:00 vir 09:30. Ons kry mekaar op die plein in die middel van die dorp. Ons vertrek 09:30 van daar af na die plaas.

RSVP: teen 8 Desember by johannst@elsenburg.com of 082 907 3109.