Graan SA boer van die jaar

11 January 2019

Graan SA boer van die jaar

Die volgende kliënte was finaliste of wenners van Graan SA se Graanboerdery van die Jaar kompetisie.

2018

Van As Broers (Wenner)

Profiel

Swellendam. Kanola, gars, lusern, koring, stoet & skape. Sedert 1985.

2016

Piet & Johan Willemse (Finalis)

Profiel

Riversdal. 4700 ha. Kontantgewasse, skape & melkery. Sedert 1991.

2015

Jacques & Niel Neethling (Finalis)

Profiel

Bredasdorp. Graan, kanola, korog, lupiene, melkbeeste, skape & volstruise. Geenbewerkingspraktyk word toegepas. Sedert 1988.

2012

Gilly Scheepers (Wenner)

Profiel

Oos-Vrystaat. Koring, geel mielies, droë bone, skape & hoenders. Gilly boer sedert 1988.

2010

Pien Bester en Seuns (Wenner)

Profiel

Moorreesburg. Koring, medics, klawerweidings, beeste & skape. Minimumbewerking word toegepas. Sedert 1975.

2009

Jaap van der Westhuizen (Wenner)

Profiel

Parys. Graansorghum, mielies, sojabone, holstein-koeie. 11500 ha. Sedert 1998.


Francois Uys (Finalis)

Profiel

Bredasdorp. Koring, gars, kanola, hawer, lupiene, skape, beeste & volstruise. 3362 ha.

2008

Joël Le Roux (Finalis)

Profiel

Hopetown. Mielies, sojabone, koring, lusern, skape & beeste. Presisie- & geenbewerkingspraktyk word toegepas. Sedert 1984.

2006

Willem de Waal (Wenner)

Profiel

Moorreesburg. Koring, medics, lupiene, hawer, korog, skape & beeste. Minimumbewerking & voorafbewerking word toegepas. 50+ jaar.

2004

Joël Le Roux (Finalis)

Profiel

Hopetown. Mielies, sojabone, koring, lusern, skape & beeste. Presisie- & geenbewerkingspraktyk word toegepas. Sedert 1984.

2003

Fanie & Jan Hendrik Joubert (Finalis)

Profiel

Riversdal. Koring, kanola, skape, volstruise & beeste. Minimumbewerking word toegepas. Sedert 1969.

2000

Alwyn Dippenaar (Finalis)

Profiel

Riebeek-Wes. Koring, hawer, kanola, skape & beeste. 2000 ha & 1200 ha. Minimumbewerking word toegepas.